Start

M/S Skramsösund


Signalbokstäver: SCAV

Bilder på M/S Skramsösund före, under och efter renovering.

Fakta om M/S Skramsösund

Signalbokstäver: S C A V


Byggd 1957 på Örlogsvarvet, Stockholm och togs i bruk den 15 mars samma år. Hon utträdde ur Flottans tjänst en lite bit in på 2000-talet.

Den totala längden (enligt Sjöfartsverkets certifikat från 2002-07-02) är 31,20 meter och största bredden är 7,42 meter. Fartygets dräktighet är satt till 182 bruttoton och 54 nettoton.

Mallat djup till övre däck är satt till 3,80 meter och mallat djupgående är 2,85 meter.

SCAV.se © Björntjänst AB

M/S Skramsösund


Signalbokstäver: SCAV